Стерисан Д

Комплексний препарат для планової, профілактичної та вимушеної дезінфекції.

СКЛАД

Глутаровий альдегід, n-алкіл-
диметилбензил-амоній-хлорид,
неіоногенні поверхнево-активні
сполуки, допоміжні сполуки,
наповнювач.

ФОРМА ВИПУСКУ

Безбарвна рідина.

ЗАСТОСУВАННЯ

СТЕРИСАН Д застосовують для профілактичної та вимушеної дезінфекції:
– тваринницьких приміщень, пташників, приміщень звірогосподарств, технологічного обладнання та інвентарю, що в них знаходиться;
– кліток та транспортної тари (піддонів, стелажів, ящиків, візків), промислового обладнання та споруд, що не контактують з харчовими спорудами;
– транспортних засобів, що використовуються для перевезення тварин та сировини тваринного походження. Можливе використання для поверхонь з нержавіючої сталі, алюмінію, фарбованого і нефарбованого бетону, пластика, плитки, дерева та т.п.

КАРЕНЦІЯ, ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ, УПАКОВКА

Каренція: відсутня.
Термін придатності: 12 місяців.
Каністри: 20кг

ФАРМАКОЛОГІЧНА ДІЯ

Діючі речовини препарату володіють високою дезін- фікуючою властивістю по відношенню до всіх видів мікро- організмів: грампозитивних та грамнегативних бактерій (в тому числі їх спорових форм), оболочкових та безоболоч- кових вірусів, грибів, найпростіших водоростей (в тому числі вірусів АЧС, ящуру, класичної чуми свиней, цирковіруса свиней (PCV2), респіраторно-репродуктивно- го синдрому свиней (РРСС), Ауескі, псевдосказу, віруса трансмісивного гастроентериту, парво-, адено-, рота-корона вірусів, Clostridium perfringens, Actinobacillus suis,
Escherichia coli, Haemophilus parasuis, Brachyspira hyodysenteriae, Mycoplasma sp., Pasteurella multocida, Bordetella bronchiseptica, Salmonella sp., Staphylococcus aureus, Streptococcus suis, Streptococcus sp., Erisipelothrix rhusiopathiae suis, Leptospira sp., Campylobacter jejuni. Listeria monociytogenes, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter sp., Mycobacterium tuberculosis, Aspergillus sp., Candida albicans та ін.)
Препарат містить комплекс поверхнево-активних речо- вин, які володіють миючими властивостями. Препарат не володіє корозійними властивостями по відношенню до металів, пластику, резини тощо; стабільний при високих та низьких температурах, розчиняється у воді будь-якої якості.

ДОЗУВАННЯ

Профілактичну дезинфекцію проводять з використан- ням 0,5% розчину СТЕРИСАНУ Д (розведення 1:200), при нормі витрат 1 л на 4 м2 та експозиції 10 хвилин. Вимушену (поточну та заключну) дезинфекцію прово- дять з використанням 1,0 % розчину СТЕРИСАНУ Д (розведення 1:100), при нормі витрат 1 л на 4 м2 та експозиції 10 хвилин. Збільшення часу експозиції призводить до посилення дії препарату. При дезинфекції повітря використовують 0,5% розчин
дезінфектанту. Робочий розчин розпилюють з допомо- гою аерозольного генератора з розрахунку 1 л на 100 м3, експозиція 30-40 хвилин. Заключна дезинфекція гарячим туманом: СТЕРИСАН Д використовують для заключної дезинфекції примі- щень. Для цього готують основний розчин, додавши до 1 частини СТЕРИСАНУ Д 20 частин води. Отриманий розчин роспилюють з розрахунку 15 мл на 1 метр3 приміщення.

Залишити відповідь