+38 (050) 305 00 88
+38 (063) 305 00 88
+38 (068) 305 00 88

Роль буферних сполук в годівлі молочних корів


Завдяки прогресу в галузі молочного тваринництва середня продуктивність молочних корів постійно зростає (Зобр. 1), що означає також і зростання вимог до якості кормів та кормових програм високопродуктивних тварин.


Зростання молочної продуктивності корів великою мірою залежить від якості та кількості спожитого корму. При чому, якість, поживна цінність та структура базових кормів (силос, сінаж) має першочергове значення. Так, від вмісту та рівню перетравності крохмалю, НДК, довжини різки зеленої маси при закладці залежить розрахунок необхідної кількості концентрованих кормів, які мають бути додані до базового корму для забезпечення максимальної продуктивності корів. Волокниста складова фуражних кормів є основою для формування т.зв. мату рубця жуйних тварин. Це структура, яка знаходиться в верхній частині рубця на границі рідини і газів, що утворюються, і виконує роль фільтра, на якому затримуються компоненти спожитого корму. Завдяки цій затримці мікрофлора рубця здатна більш ефективно розщеплювати важко перетравні складові раціону, засвоювати крохмаль з утворенням летючих органічних кислот та, за рахунок власної проліферації, забезпечувати необхідну кількість високопоживного мікробного протеїну. Формування мату рубця в першу чергу залежить від рівня ефективної клітковини (НДК, КДК та лігніну) в повнозмішаному раціоні (ПЗР) молочних корів, яка надходить з його фуражної складової. Основним джерелом ефективної клітковини (в першу чергу еф. НДК) є частинки фуражних кормів розміром від 0,4 до 1,9см. При чому ПЗР корів має також містити 2-8% відсотків волокон фуражу (сінаж, солома, сіно) із довжиною різки від 2 до 5см, які є первинною структурною основою мату рубця. При виборі правильної довжини подрібнення сухого фуражу є корисне правило «великого пальця»: максимальна довжина подрібнених волокон не повинна бути довша ширина рота корови.


В практиці годівлі молочних корів вважається, що мінімальна кількість ефективної НДК, необхідної для нормального функціонування рубця повинна бути не меншою 80% від загального рівня НДК раціону. Правильно сформований мат рубця забезпечує його нормальну фізіологію та перистальтику, що виражається в оптимальній частоті жуйок та в загальній тривалості румінації корів, яка має складати не менше 35-40% від їх денної активності. Крім того, груба волокниста частина мату рубця викликає подразнення його стінок, що рефлекторно активізує роботу слинних залоз. Слина є суттєвою складовою травлення та буферизації летючих жирних кислот (ЛЖК), що в великій кількості утворюються в рубці внаслідок мікробного розпаду крохмалю, цукрів, пектинів та геміцелюлози. Основним буферизуючим компонентом слини є бікарбонат натрію, секреція якого збільшується відповідно до збільшення рівню ЛЖК. В нормі, за рахунок природньої буферизації слинні залози підтримують рН рубця в діапазоні 6,2-6,8. Це запобігає пошкодженню його стінок, виникненню симптомів субклінічного ацидозу та розвитку метаболічно опосередкованих хвороб. Слинні залози молочної корови здатні продукувати від 50 до 100л слини щодня, в залежності від рівня продуктивності та складу раціону.


Для отримання максимальних надоїв та збільшення економічної рентабельності утримання молочних корів їх раціон має також містити певну кількість концентрованих кормів, до яких належать джерела енергії та білку. Основним джерелом енергії концентрованих кормів є зернові (кукурудза, пшениця, ячмінь, овес та ін.) з високим вмістом крохмалю. Раціони високопродуктивних корів мають містити високі рівні енергії молочної продуктивності (NEL) і, відповідно, досить велику кількість зерна. Як було сказано вище, високий рівень крохмалю в раціоні призводить до утворення великої кількості ЛЖК, що створює велике навантаження на слинні залози і підвищену потребу в гідрокарбонаті натрію. З досвіду багатьох практикуючих спеціалістів з годівлі ВРХ відомо, що внаслідок високого споживання концентрованих кормів секреція слини високопродуктивних корів та її буферні можливості не здатні забезпечити підтримку рН рубця в нормальному фізіологічному діапазоні, і субклінічний ацидоз є однією з системних проблем таких господарств.


Субклінічний ацидоз є досить поширеним порушенням травлення крохмалистих вуглеводів в рубці. Він характеризується підвищеною кислотністю та зниженим рН середовища рубця, що тримається в діапазоні 5,2-5,6 протягом тривалих проміжків часу. Причина підвищеної кислотності при субклінічному ацидозі полягає в надмірному ферментативному розпаді крохмалю мікроорганізмами з утворенням великої кількості ЛЖК, в-основному представлених пропіоновою та оцтовою кислотами. Системне утримання рН рубця на низькому рівні призводить до пошкодження його слизових оболонок, подальшому погіршенню травлення, падінню споживання корму та продуктивності. Дуже часто наявність певного відсотка тварин із субклінічним ацидозом в групі є своєрідною платою за високий вміст концентратів в раціоні корів та високу продуктивність.


Тому в практиці годівлі молочних корів в якості додаткової міри допомоги природньому механізму буферизації рубця та підтримки нормального фізіологічного діапазону рН 6,2-6,8 одиниць знайшли широке застосування спеціальні буферні суміші. Основу цих кормових добавок, або «буферів», складають сполуки та матеріали, здатні зв’язувати ЛЖК з утворенням їх солей (гідрокарбонат натрію, оксид магнію, карбонат кальцію та ін.). Внаслідок таких реакцій рН рубця підвищується до оптимального рівня, слинні залози виходять с режиму гіперсекреції слини, організм зберігає власний гідрокарбонат натрію, який необхідний для підтримки гомеостазу крові, особливо в спекотні періоди року.


Одним з вдалих прикладів буферної кормової добавки є продукт «Ацидо Баланс» компанії ТОВ «Домінанта Україна», який знайшов широке застосування в ряді господарств України. Добавка успішно використовується в раціонах ферм, де перетравність клітковини базових кормів досить висока. Основу Ацидо Балансу складають карбонати та гідрокарбонати кальцію, магнію та натрію, що мають різну швидкість реакції з органічними кислотами в рубці. Така комбінація активних сполук в складі продукту забезпечує пролонговану буферну дію, ефективно згладжуючи пікові сплески кислотності рубця, що можуть виникати внаслідок використання незбалансованих раціонів або переважного споживання відсортованих концентратів з їх складу


З іншого боку, високопродуктивні групи корів господарств з високими надоями споживають значно більшу кількість кормів і, навіть за умови відповідного вмісту еф. НДК в ПЗР і правильної перистальтики рубця, їх організм не здатний засвоїти досить значну частину корму. Одними з головних причин цього є те саме збільшене споживання корму та велика кількість концентратів в раціоні. Особливо чітко це можна спостерігати при промиванні фекалій тварин на навозних ситах (Зобр. 2):


Серед головних причин падіння загальної засвоюваності збалансованих раціонів з достатньою кількістю фуражу та ефективної НДК можна виділити низьку перетравність клітковини базових кормів (силосу та сінажу), що може бути наслідком їх недостатньої ферментації в період закладки та зберігання. Одним із способів подолання цієї проблеми є використання більш складних буферних продуктів, до складу яких входять культури живих дріжджів (Saccharomyces cerevisiae). Потрапляючи в рубець, дріжджі починають розмножуватись і поглинати кисень, який певною мірою також потрапляє туди зовні. Це в свою чергу створює сприятливі умови для проліферації целюлолітичних мікроорганізмів та пригнічує ріст лактатпродукуючих бактерій. В результаті, покращується перетравність грубої клітковини та ефективність утворення ЛЖК, в складі яких починають домінувати пропіонати (найбільш ефективні прекурсори глюкози в жуйних тварин). Після введення в правильно структурований раціон буферних сумішей з вмістом дріжджів, аналіз рештків травлення показує зменшення відсотку незасвоєного зерна та зелених частин зі складу фуражу (Зобр. 3):


З метою покращення засвоюваності клітковини та загальної перетравності повнозмішаних раціонів компанією ТОВ «Домінанта Україна» на базі стандартних буферних продуктів була розроблена спеціальна кормова добавка «Ацидо Зим», в склад якої було введено високий вміст живих дріжджів. Успішне використання Ацидо Зиму рядом господарств України в раціонах високопродуктивних корів є найкращим доказом ефективності даного продукту. На зображеннях нижче показані результати промивання гною дійних корів, що годувалися без використання буферних продуктів, що містять живі дріжджі (Зобр. 4), та після трьох тижнів регулярного введення кормової добавки Ацидо Зим до складу ПЗР паралельної групи тварин (Зобр. 5):
Літературні джерела


1. www.nass.usda.gov/Charts_and_Maps/Milk_Production_and_Milk_Cows/cowrates.php
2. dairy-cattle.extension.org/issues-related-to-subacute-rumen-acidosis-sara-in-the-dairy-cow/
3. extension.umn.edu/dairy-nutrition/ruminant-digestive-system#saliva-production-1001413
4. extension.psu.edu/penn-state-particle-separator
5. Encyclopedia of dairy sciences 2d ed., / Elsevier / 2011.