Стерисан

Рідина рожевого кольору. Комплексний препарат для дезінфекції ратиць у худоби