+38 (050) 305 00 88
+38 (063) 305 00 88
+38 (068) 305 00 88

Енергетики в новотільний період


В практиці тваринництва транзитна фаза циклу відтворення у корів це період, який звичайно триває від 3 тижнів до отелу (пізня тільність) до 3 тижнів після нього. В цей час організм тварин зазнає декілька досить сильних метаболічних стресів. В першу чергу, вони пов’язані із значно збільшеними розмірами плоду в пізньому сухостої, який створює тиск на внутрішні органи корови, що призводить до зменшення ефективного об’єму ШКТ та падінню споживання корму на 5-15% в порівнянні з ранньою тільністю. Момент отелу сам по собі є досить сильним фактором стресу, під час якого відбуваються досить різкі фізіологічні зміни, пов’язані з початком лактації та переходом до продуктивної фази. Протягом перших двох днів після отелу енергетичні потреби корів збільшуються більше, ніж вдвічі у порівнянні з потребами в передотельний період. При чому, в цей час споживання корму тваринами все ще знаходиться на рівні пізнього сухостою і поступово починає зростати тільки впродовж перших 3-4 тижнів після отелу, досягаючи плато на 90-100 день лактації. Знижене споживання корму новотільними коровами на фоні високої потреби в обмінній енергії швидко призводить до утворення негативного енергетичного балансу. Подібний метаболічний стрес може мати доволі драматичні наслідки. Особливо чутливими до цього стресу є високопродуктивні тварини, тому що генетичні ознаки породи диктують високий рівень синтезу компонентів молозива і молока одразу після отелу, що в свою чергу ще більше посилює негативний енергетичний баланс.

Організм корів має вроджені механізми адаптації до від’ємного енергетичного стану, дія яких спрямована на мобілізацію власних резервів білку та енергії з м’язової та жирової тканин. Сильні ендокринні сигнали, що свідчать про високі енергетичні потреби спричиняють інтенсивний розпад власних запасів жиру і значне збільшення концентрації неетерифікованих жирних кислот (НЕЖК) в сироватці крові, що мають стати «паливом» для виробництва енергії в печінці. Надлишкове надходження НЕЖК може стати причиною жирової дистрофії печінки та розвитку більш серйозних метаболічних та інфекційних ускладнень. Недостатній моніторинг, помилки технологічного менеджменту та некоректна годівля корів та нетелів в транзитний період призводять до збільшення ризиків розвитку захворювань (субклінічні та клінічні форми кетозів, гіпокальцемії, затримки посліду, метритів, маститів та ін.), росту витрат на ветеринарні заходи та збільшення відсотку вибраковки тварин. В Табл. 1 приведені сигнальні рівні відсотків захворюваності по поголів’ю новотільних корів та відносна вартість лікування патологій у порівнянні з найменшою вартістю (лікування субклінічної та клінічної гіпокальцемії, коефіцієнт вартості 1).

Під час транзитного періоду особлива увага має приділятися всім основним складовим утримання дійних корів. В Табл. 2 зібрані найбільш важливі рекомендації та вимоги до годівлі та технологічних заходів в цей період:

Збалансована годівля новотільних тварин є одним із ефективних шляхів до плавного подолання негативного енергетичного стану та запобігання розвитку ускладнень, пов’язаних з надлишковою мобілізацією резервів жиру та накопиченням НЕЖК. Як відомо, глюкоза є основним універсальним джерелом обмінної енергії, але на відміну від моногастричних тварин, жуйні тварини не здатні засвоювати достатню кількість глюкози за рахунок розщеплення крохмалистих вуглеводнів до простих цукрів власними ферментами. Замість цього метаболічний апарат жуйних тварин пристосований до ефективного синтезу глюкози з так званих «прекурсорів», які в великій кількості утворюються в рубці в наслідок мікробного розщеплення крохмалю, пектинів, геміцелюлози та цукрів. При чому, в жуйних тварин власний синтез глюкози з її прекурсорів може забезпечувати до 90% загальної потреби, і тільки близько 10% може надходити за рахунок всмоктування в ШКТ. До метаболічних прекурсорів глюкози належать пропіонати, лактати, гліцерин та амінокислоти. Пропіонати є основними природніми прекурсорами синтезу глюкози: за даними різних досліджень in vivo вони можуть забезпечувати до 80-90% всієї кількості глюкози, що синтезується. Серед найбільш ефективних синтетичних прекурсорів глюкози слід виділити пропіленгліколь (1,2-пропандіол), який за рахунок розщеплення до молочної та піровиноградної кислот також активно залучається до процесів глюконеогенезу (див. Зобр. 1)

Оскільки споживання корму в новотільний період знижене, в рубець корів не надходить достатньої кількості вуглеводнів для утворення прекурсорів глюкози. Організм тварин починає активно мобілізувати власні запаси жиру, що створює велике навантаження на метаболічний апарат печінки і підвищує ризик появи кетозів. Для запобігання подібних ускладнень в світовій практиці годівлі новотільних корів вже кілька десятирічь поспіль використовуються спеціальні енергетичні кормові добавки, основу яких складають найбільш ефективні прекурсори глюкози: пропіонати, пропіленгліколь та гліцерин.

Енергетичні добавки в залежності від призначення та складу можуть вводитися шляхом додавання в повнозмішаний раціон (препарати для пролонгованого використання), випоюватися, вводитися напряму в рубець новотільних корів за допомогою спеціального зонду кваліфікованим персоналом ферми (болюси та концентровані препарати швидкої дії в перші кілька днів після отелу).

На ринку України представлений досить широкий асортимент кормових добавок, розроблених на основі прекурсорів глюкози та призначених для корегування негативного енергетичного балансу.

При виборі того чи іншого препарату окрім ціни спеціаліст з годівлі має керуватися наступними критеріями:

- Цільове призначення продукту (разова випойка на момент отелу, додавання в повнозмішаний раціон, болюси, дренч-продукти для введення в рубець через зонд та ін.)

- Склад продукту (види та загальна кількість основних речовин – прекурсорів глюкози, склад та особливості допоміжних речовин).

- Форма випуску (рідина, порошок, болюси).

З практичної точки зору зручно, коли виробник може запропонувати декілька типів енергетичних кормових добавок різного призначення і різних форм випуску. Це дозволяє створити власну схему корекції від’ємного енергетичного балансу новотільних корів з урахуванням технологічних умов господарства та особливостей індивідуальної поведінки тварин. Вдалим прикладом такого підходу можна назвати лінійку енергетичних добавок на основі прекурсорів глюкози компанії «Домінанта Україна». В рамках транзитної програми, що пропонується компанією, можна виділити такі основні продукти:

- Рапілак: рідка енергетична кормова добавка для збільшення споживання корму в транзитний період. Основні діючі речовини – пропіленгліколь, гліцерин, декстроза, пропіонат кальцію, солі магнію. Дія продукту основана на підвищенні привабливості корму та апетиту, додається поливанням поверх вже розданого раціону. Гліцерин та декстроза мають привабливий солодкий присмак. Крім того, цукри в складі продукту стимулюють ріст власної мікрофлори рубця, що продукує пропіонати – природні джерела синтезу глюкози.

- Рапілак Драй: сипуча кормова добавка для швидкого відновлення втрати енергії та електролітів під час отелу. Використовується одноразово одразу після пологів шляхом випоювання. Основні діючі речовини – пропіонат кальцію, суміш електролітів, декстроза, живі дріжджі. Завдяки високій концентрації легкодоступних джерел глюкози, застосування продукту дозволяє скорегувати післяотельні втрати енергії та електролітів, принадити корів до корму для пришвидшення споживання.

- Рапілак Енерджі: рідка концентрована добавка для потужної корекції негативного енергетичного балансу та стимуляції активності мікрофлори рубця в ранньому післяотельному періоді. Рапілак Енерджі вводиться в рубець на 2, 3 та 4-й дні після отелу через спеціальний зонд кваліфікованим персоналом разом. Продукт рекомендовано вводити разом із 20-30л теплої води, що не тільки збільшує ймовірність довшої затримки активних компонентів в рубці, але й стимулює відновлення його об’єму після отелу.

В рамках коректних програм годівлі транзитного поголів’я препарати лінійки «Рапілак» успішно використовуються на багатьох молочних господарствах України. Завдяки зворотному зв’язку із фахівцями даних господарств отримуються дані по результатах застосування продуктів. Ці дані свідчать про зменшення вибраковки тварин, зниження післяотельних ускладнень, прискорене відновлення споживання корму та вихід на пік лактації новотільних корів з більшими показниками надоїв молока. Одним з провідних господарств, що використовує енергетичні добавки лінійки «Рапілак», є ТОВ «Україна» (с.Скорики, Тернопільська обл.), що станом на 2020р утримує понад 1450 фуражних корів із добовою потужністю близько 50 т молока. Кілька років тому тут, як і в багатьох інших господарствах, в якості енергетичного стимулу в перші дні після отелу використовували чистий пропіленгліколь. Але згодом, фахівці ТОВ «Україна» дійшли висновку, що саме одного пропіленгліколю недостатньо для ефективного запуску метаболічного апарату печінки до синтезу глюкози. Виявилося, що пропіленгліколь призводить до одноразового підвищення концентрації глюкози в крові в певний проміжок часу і що тривалість цього піку є недостатньою для активації відповідних механізмів регуляції глюконеогенезу. Крім того, пропіленгліколь може стати причиною одноразового швидкого підвищення концентрації пропіонатів в рубці, що може бути передумовою проявів субклінічного ацидозу.

Після впровадження застосування продукту «Рапілак Енерджі» (див. вище) почали спостерігатися позитивні зміни фізіологічного стану новотільних корів із зменшенням наслідків негативного енергетичного балансу. Це можна пояснити тим, що до складу продукту входять прекурсори глюкози, що призводять до утворення декількох піків її концентрації в крові в різний проміжок часу після введення і до більш тривалого загального утримання підвищеного вмісту глюкози в крові. В свою чергу, це стимулює збільшення синтезу інсуліну, активізацію рецепторів глюкози та глюконеогенезу. В Табл. 3 зведений досвід використання продукту Рапілак Енерджі господарством ТОВ «Україна» впродовж останніх 2 років:Літературні джерела


1. Managing and monitoring the health of transition dairy cows
2. The role of gluconeogenic precursors and methyl donors in periparturient holstein dairy cows on milk yield and metabolic profiles/Yi-Hua Chung/Dept. of Dairy and Animal Sci., Penn. SU/2007