+38 (050) 305 00 88
+38 (063) 305 00 88
+38 (068) 305 00 88

Мікотоксини в молочному тваринництві та роль сорбентів


Мікотоксини є вторинними токсичними метаболітами деяких пліснявих грибів, які утворюються за умови сприятливого збігу відповідної температури та рН середовища, вологості повітря, вмісту кисню в ньому та наявності поживного субстрату для гриба-продуцента. На сьогодні, виділено та ідентифіковано більше 500 різних мікотоксинів, проте лише для невеликої їх кількості є достовірні дані про біологічну роль та вплив на здоров’я домашніх тварин та людей. Отруєння домашніх тварин мікотоксинами, що надходять з неякісними кормами, вперше було виявлено в 60-х роках 20 сторіччя на поголів’ї індичок. Згодом, пошуки нових мікотоксинів та вивчення їх впливу на здоров’я тварин були поширені і на інші види, включаючи жуйних. Проте, більшість наявних даних отримана з досліджень на моногастричних тваринах, яким згодовували корм, в склад якого включали, переважно, зерно, контаміноване мікотоксинами. На відміну від моногастричних, проведення повноцінних дослідів на жуйних тваринах та діагностування мікотоксикозів в польових умовах ускладняється рядом факторів:

- Біотрансформація переважної більшості мікотоксинів мікрофлорою рубця з утворенням одного або більше метаболітів. На даний час достовірно ідентифіковані лише деякі з них (наприклад, афлатоксин М1).

- Завдяки біотрансформації мікотоксинів мікрофлорою рубця жуйні тварини більш стійкі до проявів мікотоксикозів, що, з іншого боку, ускладнює встановлення максимально допустимої концентрації кожного з них. При чому, не зважаючи на фактор біотрансформації, молочні породи корів більш уразливі до дії мікотоксинів, ніж м’ясні, в силу більшої кількості спожитого корму та більш сильного метаболічного навантаження.

- На відміну від моногастричних, раціон годівлі жуйних тварин більш різноманітний. До його складу зазвичай входять декілька видів ферментованих та сухих фуражів, зерно, джерела протеїну та продукти переробки борошна, спиртового чи цукрового виробництва. Кожен з цих видів сировини може бути джерелом одного або більшої кількості різних мікотоксинів. При чому один і той самий мікотоксин може міститись одразу в декількох складових раціону, що в сумі може перевищувати допустимий рівень денного споживання.

- Найчастіше, рівень вмісту кожного окремо взятого мікотоксина в сировині або в готовому повнозмішаному раціоні не досягає гострого токсичного рівня, але його підпорогової концентрації цілком достатньо для негативного хронічного впливу. Наслідками такого впливу є хронічні запалення слизових оболонок рубця та ШКТ, зниження споживання корму та продуктивності, зростання відсотку вторинних захворювань, збільшення проблем з відтворенням. При постійній наявності в раціоні декількох мікотоксинів в підпорогових концентраціях може виникнути т. зв. «синергетичний» ефект їх дії, що зовні може фіксуватись як набір множинних патологій різних органів та систем початкового або середнього ступеню з дуже складною етіологією.

В результаті численних дослідів на тваринах, токсикологічних тестів in vitro та in vivo контрольні органи США та ЄС встановили максимальні рекомендовані рівні вмісту основних мікотоксинів в кормах для ВРХ. В Табл. 1 зібрані дані по допустимих рівнях вмісту основних мікотоксинів та перелік негативних наслідків для здоров’я тварин.

Для запобігання потраплянню та накопиченню мікотоксинів в кормах жуйних тварин в промисловому тваринництві рекомендовано дотримуватись наступних практик та процедур, які сформувались на основі багаторічного досвіду та нових досягнень в рослинництві та годівлі:

- Правильний підбір посівного матеріалу зернових, олійних та фуражних культур відповідно до особливостей ґрунтів та клімату регіону. Наприклад, якщо зазвичай в один і той же проміжок сезону під час заготівлі певної культури йдуть дощі, або рослини піддаються стресовій дії високих температур, слід до початку посівної звернутися до постачальників насіннєвого матеріалу для підбору гібридів з іншими термінами визрівання. Ця практика також включає правильний вибір т.зв. Bt-гібридів посівного матеріалу (Bt-гібриди це нові сорти культурних рослин, в генотип яких було введено деякі гени ґрунтової бактерії Bacillus thuringiensis, завдяки чому рослини синтезують протеїни з інсектицидними властивостями. В результаті, рослина менше здатна до пошкодження комахами і, відповідно, пліснявими грибами).

- Своєчасне та грамотне використання ЗЗР (засобів захисту рослин).

- Збирання врожаю в оптимальну фазу, правильний розрахунок зрілості цільових культур, правильне визначення найбільш сприятливого фази та проміжку часу для заготівлі фуражу. Ця практика також вимагає від господарства своєчасну підготовку техніки та засобів заготівлі кормів, підготовку персоналу тощо.

- Правильний вибір інокулянтів для силосування чи сінажування зібраної зеленої маси. При виборі живих (бактеріальних) інокулянтів слід орієнтуватися не тільки на типи рослин, що ферментуються, але й на рівень сухої речовини, золи та інших факторів, що впливатимуть на якість отриманого фуражу. Своєчасне заселення зеленої маси бактеріальними культурами інокулянту запобігає розвитку плісняви в ньому з утворенням мікотоксинів.

- Правильний процесінг, очистка та зберігання зібраного врожаю зернових. Вибір надійних постачальників білкової сировини (шроти, макухи) та продуктів переробки (пивна дробина, спиртова барда, буряковий жом та ін.). Правильне закладання фуражу, що ферментується в траншеї чи кургани. Це включає підбір відповідної кількості техніки для щільного трамбування зеленої маси, правильний розрахунок габаритів траншей, обробку стін, своєчасне укриття фуражу захисною плівкою. Всі ці міри спрямовані на створення анаеробних умов і запобігання утворенню т.зв. мікотоксинів «зберігання» (або «комірних мікотоксинів»), що на відміну від «польових» токсинів, наведених в Табл. 1, синтезуються за умов неякісної заготівлі фуражу та його низької аеробної стабільності. Велика кількість цих мікотоксинів має властивості, подібні до антибіотиків, і може призводити до серйозних порушень травлення в рубці та загрози життю жуйних тварин.

- Використання сорбентів мікотоксинів. На практиці, виконання всіх вищезазначених профілактичних заходів не може повною мірою гарантувати потрапляння мікотоксинів до організму жуйних тварин з кормом. Кожного року певний відсоток господарств стикається з проявами мікотоксикозів, в боротьбі з якими успішно застосовуються сорбенти мікотоксинів, які є спеціальними кормовими добавками, здатними деактивувати та виводити з організму тварин мікотоксини та їх метаболіти.

За здатністю утворення міжмолекулярних зв’язків мікотоксини можна умовно поділити на наступні групи:

- полярні (афлатоксини, ДОН, Т-2)
- неполярні (зеараленон)
- мікотоксини середньої полярності (охратоксини)
- полярні мікотоксини кислотного типу (фумонізини).

Тому ефективний сорбент мікотоксинів має бути здатний зв’язувати широкий спектр мікотоксинів різної полярності, молекули яких мають також різний розмір.
В результаті численних польових та лабораторних досліджень різноманітних сорбуючих матеріалів було доведено, що найбільш ефективне зв’язування мікотоксинів з різними фізико-хімічними властивостями може бути досягнуто при застосуванні сумішей матеріалів, які можуть утворювати водневі зв’язки та зв’язки Ван-дер-Ваальса різної сили та інтенсивності.
Вдалим прикладом такої концепції є кормова добавка Деатокс компанії «Домінанта Україна». Деатокс це багатокомпонентний комплексний сорбент, при розробці якого було використано перевірену стратегію поєднання сорбуючих матеріалів різної природи. Завдяки комбінації декількох типів неорганічних та органічних сполук (природні та модифіковані алюмосилікати, розгалужені вуглеводи оболонки дріжджових клітин, підготовлене деревне вугілля), Деатокс має здатність ефективно адсорбувати та деактивувати вищезазначені групи мікотоксинів. Сорбуючі матеріали у складі продукту мають різну хімічну структуру, яка забезпечує специфічність зв’язування одного або декількох типів мікотоксинів:

При профілактичному застосуванні сорбент запобігає всмоктуванню мікотоксинів в кров’яне русло та їх подальшій біотрансформації в печінці тварин з утворенням вторинних токсичних метаболітів.
Терапевтичне використання кормової добавки Деатокс допомагає усунути наслідки наявних мікотоксикозів, підвищити споживання корму, покращити функцію імунної системи, печінки, нирок, відновити функціональність слизової оболонки кишечника, нормалізувати показники крові та сечі. Застосування сорбенту на постійній основі запобігає розвитку ерозивних процесів органів травного тракту та слизових оболонок, та є ефективним допоміжним засобом для збереження продуктивності дійного стада в разі неможливої заміни корму із виявленим вмістом мікотоксинів.
Своєчасне виявлення проблеми мікотоксикозів в поголів’ї ВРХ та доцільність застосування сорбенту повинні ґрунтуватися на злагоджених діях кваліфікованого персоналу господарства. Як було зазначено вище, у випадку ВРХ виявлення суттєвого впливу мікотоксинів на стан тварин ускладняється їх трансформацією в рубці. Проте, досвідчені ветеринарні лікарі та технологи виділяють декілька характерних ознак та симптомів отруєння корів мікотоксинами:

- Різкі, спорадичні падіння споживання корму і, як наслідок, нестабільна щоденна продуктивність дійних корів;
- Атонії рубця;
- Прояви різкої діареї з невизначеною етіологією.

Сплеск росту пліснявих грибів та збільшення випадків мікотоксикозів може виникнути на тлі різкого підвищення вологи базових кормів. Так, в результаті дощів збільшення вологи ферментованого фуражу на відкритих ділянках траншей тільки на 1.5% може призвести до швидкого накопичення мікотоксинів з подальшою появою симптомів, означених вище.
Основна практична порада для успішної боротьби з мікотоксикозами базується на досвіді провідних спеціалістів господарств-партнерів ТОВ «Домінанта Україна» і полягає в постійній координації дій персоналу ферми. Після фіксації перших характерних симптомів ветеринарний лікар передає цю інформацію зоотехніку, який вносить необхідну корекцію кількості відповідних видів сировини раціону, кількості доданої води та приймає рішення про введення сорбенту мікотоксинів до складу комбікорму в залежності від сили симптомів та кількості випадків. З метою лікування випадків асимптоматичної діареї корів, спричиненої різкими сплесками мікотоксинів, спеціалісти нашої компанії радять використовувати разове 1.5-2 кратне збільшення дозування стандартного вводу комплексного сорбенту Деатокс.
Як правило, в раціонах ВРХ переважної більшості ферм одночасно можуть бути присутні декілька різних типів мікотоксинів в концентраціях, що не перевищують порогових норм. Але завдяки синергетичній токсичній дії та впливу інших сприятливих факторів (теплові стреси, помилки технології годівлі), вони спричиняють систематичний негативний вплив на здоров’я корів, що не дає повністю розкрити продуктивний потенціал поголів’я. Застосування кормової добавки Деатокс дозволяє усунути систематичний вплив мікотоксинів та підвищити економічні показники виробництва молока. Рекомендовані дозування сорбенту наведені нижче:Літературні джерела


1. fyi.extension.wisc.edu/forage/mycotoxin-effects-on-dairy-cattle
2. dairy-cattle.extension.org/mold-and-mycotoxin-issues-in-dairy-cattle-effects-prevention-and-treatment
3. dairylandlabs.com/molds-and-mycotoxins/mycotoxin-fact-sheets/zearalenone
4. afs.ca.uky.edu/dairy/mycotoxins-and-their-effects-dairy-cattle
5. Romer Labs Guide to Mycotoxins, 4th ed./Edited by E.M. Binder and R. Krska/Romer Labs/2012